Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Energieffektivisera fastigheter genom AI

Energieffektivisering inom fastigheter är en viktig del om vi ska nå klimatmålen och skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Ett nytt sätt att energieffektivisera fastigheter är genom artificiell intelligens (AI). Genom inmatning av grundläggande data så som fastighetens storlek, värmekälla, strömförbrukning kan AI prognostisera när och vilken typ av energi som ska användas för […]

Läs mer

Digital motionsbank

Digitaliseringen medför fantastiska möjligheter för kommunikation och transparens från kommunens sida gentemot invånarna. Dock saknar Upplands Väsby kommun ett enkelt och överskådligt sätt för invånarna att ta del av politiska motioner, något som ut gör en stor del av den lokala demokratin. I stället behöver man i dag manuellt söka igenom olika protokoll och mötesbilagor […]

Läs mer

Kommunal handlingsplan gällande laddstationer

Försäljningen av elbilar ökar i Sverige och hela världen. Elbilar medför fantastiska möjligheter för kommunikation, miljö och hållbarhet. Elbilarnas batteri behöver el från laddstationer för att kunna laddas och då antalet elbilar ökar, kommer även behovet av laddstationer fortsätta att öka. Genom Upplands Väsbys förmånliga geografiska position kan kommunen bli en ledande aktör för elbilar […]

Läs mer

Utred kostnaden för att certifiera Upplands Väsby kommun enligt ISO 45001

En kommuns starkaste resurs är dess medarbetare. Därför är det viktigt att kommunens medarbetare känner sig trygga och trivs på arbetsplatsen. Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö som kan hjälpa organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom standarden ställs bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, […]

Läs mer

Skänk överblivna datorer/surfplattor/smartphones till utvecklingsländer

Datorer, surfplattor och smartphones har kommit till att bli en essentiell del av utbildning, sjukvård och allmän livskvalitet. Dessa IT-produkter brukar bytas ut redan efter bara några år av användning, för att sedan slängas, trots att de är fullt funktionerande och kan komma till nytta hos andra. Detta gäller inte endast kommunens verksamhet, utan även […]

Läs mer

Neutral klädpolicy i Upplands Väsby kommun

I mars 2017 beslutade EU-domstolen att arbetsgivare har rätt att kräva neutral klädsel på arbetsplatsen förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler och om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda […]

Läs mer

Övriga dokument

Våra viktigaste frågor

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Läs mer om vår politik från A-Ö!